Zelfsturend werken

Zelfsturend werken

      Inhoudsopgave: 

 • De kracht van verhalen
 • Van rups naar vlinder
 • Kort verhaal: Slapen als het stormt
 • Waarom zelfsturend werken?
 • Leiding geven in een zelfsturende organisatie
 • Vallen en opstaan
 • Ben jij een zelfsturend type?
 • Kort verhaal: Beloftes
 • Zelfsturend samenwerken
 • Van rups naar vlinder in 12 stappen
 • Jouw verhaal
 • Oude en nieuwe steden

Een kijkje in….

Is niet iedereen zelfsturend? Dat zou je eigenlijk wel denken, de mens is een autonoom wezen. Wat niet wil zeggen dat je onbeperkte vrijheid van handelen hebt. Je bent wel onbeperkt in het maken van eigen keuzes. Als je beseft dat je die vrijheid hebt en daar op een verantwoordelijke en bewuste manier gebruik van maakt, dan ben je echt autonoom en in feite ook aardig zelfsturend. Zelfs als je omgeving je aan banden lijkt te leggen, dan heb je nog een keuze hoe je daarmee om wenst te gaan.

Er wordt ook nog weleens gedacht dat zelfsturing alleen zal werken bij ervaren teams, mensen die over veel inhoud van het werk beschikken en goed met elkaar kunnen samenwerken. Maar dat hoeft niet perse zo te zijn. Zelfsturend zijn heeft veel met iemands instelling te maken. Kennis en inhoud van het werk kan ook overgedragen worden aan minder ervaren teams.

Vraag: Vind jij het prettig om je aan afspraken vast te leggen? Word je er weleens op aangesproken dat je je niet aan afspraken houdt, kun je daar een voorbeeld van geven? Spreek je er anderen gemakkelijk op aan als ze zich niet aan afspraken houden?