Over Storytelling

groningen tekst   Storytelling is verhalende communicatie

Storytelling is de vorm waarin we van nature communiceren om het leven begrijpelijk te maken en de chaos te reduceren. De kracht van verhalen, sagen, legendes ligt o.a. in de herkenning en het naar voren halen van de samenhang van gebeurtenissen en gevoelens. Op diezelfde manier vormen we ook onze eigen verhalen en kunnen we gebeurtenissen beter begrijpen, verwerken en er wijzer door worden. De betekenis die je aan je eigen verhaal geeft bepaalt vaak de richting waarin je verder gaat. Dat geldt voor de mens individueel, voor een groep mensen (familie, teams) of voor een hele organisatie.

Hele feitelijke informatie,  zoals in presentaties met veel feiten en cijfers, werkt zelden inspirerend zolang we er nog geen gevoel bij krijgen. We proberen het rationeel te bevatten en zijn dan soms nog ver van de samenhang verwijderd. Een verhaal daarentegen komt meteen binnen, roept emoties op en brengt onszelf en de ander op ideeën. Het verhaal verbindt dan de logica met de emotie.

In onze verhalende communicatie staan we op een dieper emotioneel niveau in verbinding met de wereld om ons heen, de mensen en de natuur. Daarnaast vind je in de natuur vaak prachtige en inspirerende voorbeelden van eigenschappen en vaardigheden waar wij veel van kunnen leren. De verhalen waar Els het liefst mee werkt bevatten vaak elementen uit de natuur: Natural Storytelling.

jongen voert giraffe

Een verhaal zonder dilemma’s is al snel ongeloofwaardig en saai. Wat is jouw verhaal?

‘If the path before you is clear, you’re probably on someone else’s’,  Joseph Campbell

Joseph Campbell is de grondlegger van Storytelling gebaseerd op de Reis van de Held. Kijk bij tips naar een kort filmpje van Joseph Campbell.